ANBI keurmerkANBI keurmerk.jpg

Aftrekbaarheid van giften, donaties, erfenissen, e.d. bij de belastingen. De belastingdienst heeft ons per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Hierdoor is het mogelijk dat u als donateur de aan de Stichting verstrekte giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.Daarnaast heeft de ANBI-erkenning als voordeel dat wij over schenkingen en erfenissen geen schenkingsrecht of successierechten betalen.

Vernieuwde wetgeving 2014

Als stichting hoeven wij niets aan te passen om te blijven voldoen aan de verscherpte wetgeving die per 1 januari 2014 van kracht is. Wij willen graag drie belangrijke punten benadrukken:

1.beleidsplan 2014 – 2020

De stichting stelt zich de komende jaren de volgende doelen:

- uitbreiding van de projecten voor de afdeling KOC

- toevoegen van een aantal projecten voor met name de oudere KOC-patienten (13 tot 18 jaar)

- onderzoeken van mogelijke samenwerking met het fonds van Ruco waar het gaat om fondsenwerving, zonder de doelstelling van de stichting uit het oog te verliezen

- vernieuwen van de communicatiekanalen van de stichting met haar omgeving (website, logo, social media, etc.)

2. beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werkzaamheden conform de statuten om niet en ontvangen derhalve geen beloning.

3.doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich tot doel, het behartigen van de belangen van de patienten en hun gezinnen van het Kinder Oncologisch Centrum in het Radboudumc. 

 

Fiscale optimalisatie

Onze stichting is dus een ANBI stichting. Uw gift aan ons is bij de berekening van uw inkomen of winst aftrekbaar, mits het totaal aan giften dat u doet bepaalde drempels overschrijdt. Wat u wellicht niet weet is dat giften bij wijze van lijfrente zonder drempels aftrekbaar zijn. Dit levert u een royalere fiscale aftrekpost op, die kan oplopen tot 52 procent van het bedrag van uw gift. Uw notaris kan u hier verder helpen. Voor ons betekent een dergelijke gift een steviger basis voor de toekomst en we belonen deze met de toezending van Dorus de Beer, bekend van ons logo.

Wilt u als bedrijf ons doel steunen met een concreet project ? Ook dat kan, graag zelfs. Stuur een mail naar post@vriendenkocnijmegen.nl en wij sturen u een concreet overzicht van de mogelijkheden. Uiteraard kunt u ook onze website raadplegen voor de mogelijkheden. Kijk hiervoor op http://www.vriendenkocnijmegen.nl

Deel deze pagina: