CBF certificaat “Kleine goede doelen”

Vrienden KOC Nijmegen heeft het CBF certificaat ‘Kleine goede doelen’ !

De Vrienden KOC Nijmegen hebben jarenlang een zogeheten ‘Verklaring van geen bezwaar’ gevoerd. Dit was de hoogste beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) die mogelijk was voor onze stichting. Vanaf juni 2009 heeft het CBF een nieuw certificaat geïntroduceerd voor goede doelen die minder dan € 500.000,- per jaar aan baten uit eigen fondsenwerving ontvangen. In 2010 hebben we besloten om dit certificaat aan te vragen, de procedure is eind 2010 gestart en we hebben vrijwel alle benodigde gegevens aangeleverd. Na een zorgvuldige toetsing door het Centraal Bureau Fondsenwerving hebben  wij vanaf begin november 2011 het CBF certificaat voor kleine doelen.

In 2014 heeft de stichting wederom het certificaat ontvangen dat geldig is tot 1 november 2017. Download hier het CBF certificaat.

Wil je onze meest recente jaarrekening en jaarverslag lezen en/of downloaden? Klik hier.

Wat is het CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of internet: www.cbf.nl

Aan welke criteria moet voldaan worden om het certificaat te krijgenHet CBF heeft criteria opgesteld om het nieuwe certificaat te kunnen gaan voeren. Die criteria gaan over: onafhankelijk bestuur, zorgvuldig beleid, inzichtelijke bestedingen, integere fondsenwerving en transparante verslaggeving. Hiervoor overhandigen we het CBF al onze stukken, inclusief de notulen van overleg.

Het CBF certificaatLogo-erkenning.jpg

Als u het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens dient elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.

Deel deze pagina: