De Stichting

"Het behartigen van de belangen van de patiëntjes met kanker (en hun gezinnen) die behandeld worden in het Universitair Medisch Centrum Radboudumc in Nijmegen. Daarbij vormt het welbevinden - in de ruimste zin - van die patiëntjes, het eerste belang".

Dit is de statutaire doelstelling van de Vrienden KOC Nijmegen. Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers, onder wie altijd enkele ervaringsdeskundige ouders. Wij vertalen deze algemene doelstelling in concrete projecten zoals:

  • aanschaf van speelgoed en spelmaterialen, audio- en beeldapparatuur, laptops, cd's, lees- en luisterboeken en kindermeubilair
  • organisatie van ontspannende activiteiten
  • publicatie van boeken voor ouders en professionals
  • (mede)financiering van medisch-wetenschappelijk pilot-onderzoek op het terrein van de kinderoncologie
  • (mede)financiering van ontwikkeling van nieuwe vormen van patiëntenbegeleiding en –nazorg.

Onze leuze is:         kinder_kansen-228x170.png

De Vrienden KOC Nijmegen is opgericht op 1 juni 1988 op verzoek en initiatief van de medische staf van het KOC. In het stichtingsbestuur hebben ook steeds enkele ouders zitting die zelf betrokken zijn (geweest) bij kinderkanker in hun gezin. Twee stafleden van het KOC nemen deel als adviseur zonder stemrecht aan de bestuursvergaderingen. Als vertegenwoordiger van het KOC dienen de adviseurs ook voorstellen in. Daarnaast komen subsidieverzoeken ook rechtstreeks bij het bestuur binnen. Subsidieverzoeken voor wetenschappelijk medisch pilotonderzoek worden ter beoordeling en advisering aan een onafhankelijke medische adviescommissie voorgelegd.

Deel deze pagina: