Nijmegen, 15 februari 2018. In mei 2018 verhuizen alle kinderen en een deel van het verplegend personeel van de afdeling kinderoncologie in het Amalia kinderziekenhuis naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. Dit expertisecentrum gaat alle kinderen met kanker in Nederland behandelen. Hiermee houdt het kinderoncologisch centrum in Nijmegen op te bestaan. In Nijmegen zal een shared service centrum opgericht worden waar alleen (kinder)oncologische poliklinische zorg verleend zal worden.

Als gevolg van  deze verandering heeft de stichting vrienden van het kinderoncologisch centrum Nijmegen, conform de opgestelde statuten op 1 juni 1988, na bijna 30 jaar geen bestaansrecht meer.

2017 heeft daarom voor de stichting in het teken gestaan van deze komende verandering. Het bestuur heeft zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden om het vermogen dat verkregen is uit donaties een goede bestemming te geven die recht doen aan de statuten. Daartoe heeft de stichting gekeken naar enerzijds kinderoncologie en anderzijds Nijmegen.

Behandeling van kinderen met kanker
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wordt momenteel in Utrecht gebouwd en behandelt vanaf juni 2018 alle kinderen met kanker in Nederland. Voortaan kent Nederland geen losstaande initiatieven meer op het gebied van kinderkanker. Het centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is bundeling van kennis en expertise van kinderoncologische zorg én research essentieel, dat gaat het verschil maken. Het is een cruciale stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving. Het Prinses Máxima Centrum is bij opening het grootste kinderkankercentrum van Europa. In goed overleg met het Prinses Máxima Centrum om een goed en volledig beeld te krijgen, is besloten met de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum te fuseren.

Blijvende relatie met Nijmegen
Ook met de stichting Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen heeft het bestuur gesprekken gevoerd om invulling te geven aan het deel “Nijmegen”. In dit verband is besloten alsnog enkele projecten te subsidiëren. Een van deze projecten betrof het borgen dat Diederik Grootjans de komende 3 jaren het project “Muis mee naar huis” kan continueren.

Met onze ambassadeur Jacques Vriens is besproken het voorlezen voort te zetten in zowel Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen alsook aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht.

Wij willen alle donateurs die ons in de afgelopen 29,5 jaar hebben geholpen om mooie projecten uit te kunnen voeren ten behoeve van alle patiënten en hun families bedanken. Zonder jullie was het ons niet gelukt een glimlach te toveren op de gezichtjes van de kinderen die het nodig hadden in hun zware tijd van de behandeling tegen kinderkanker.

Namens stichting vrienden van het kinderoncologisch centrum Nijmegen,

Niek Bootsma - voorzitter

Dorothee Maurits - secretaris

Jürgen Toorneman - penningmeester

Ilko Wiersma - bestuurslid

Bart Weitering - adviseur

Meer over:  Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum & Stichting Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen

 

15/02/2018

Deel deze pagina: